Gullviks logoyp
Gullvikspraktikan

Höstvete

Växtskyddsstrategier

Blåklint
Viol

Välj odlingssäsong:

Effekten visas med färgkartan:
>90 %
70-89 %
40-69 %
<39 %

CDQ SX + Duplosan Max + Väto

Vårbehandling

Effekt:
  BlåklintViol
  + 15
Dosering:
Behandlingstidpunkt:
Stadium (BBCH) 23-39
Denna strategi fungerar även mot:
  BaldersbråDånFörgätmigejLommePenningörtPilörtPlisterSpillrapsTistelVåtarvÅkerbindaTrampörtVallmoVeronikaSnärjmåra

+

VISA MER

Ariane S

Vårbehandling

Effekt:
  BlåklintViol
  + 13
Dosering:
Behandlingstidpunkt:
Senast i BBCH 31 (1-nodstadiet).
Att beakta:
Vårkomplettering till höstbehandling. Vårgroende örtogräs och tistelbehandling. Temperatur över + 12 °C.
Denna strategi fungerar även mot:
  ÅkerbindaBaldersbråFörgätmigejLommePenningörtSnärjmåraSpillrapsTrampörtVåtarvPlisterVallmoVeronikaDån

+

VISA MER

Mateno Duo + Boxer

Höstbehandling

Effekt:
  ViolBlåklint
  + 15
Dosering:
Att beakta:
OBS! Vårkomplettering krävs i de flesta fall. Boxer har en unik verkningsmekanism. Preparat för uppföljande behandling väljs fritt. Växla mellan preparaten Axial 50 och Atlantis OD på grund av resistensrisken. På grund av problem med avdrift har produkter som innehåller prosulfokarb (Boxer) fått krav på: - Fast skyddsavstånd på 500 m till kommersiella odlingar av frukt/bär/grönsaker med oskördade ovanjordiska ätliga delar till humankonsumtion. - Munstycken med minst 90 % avdriftreduktion ger maxhastighet om 8 km/h. - Temperatur vid behandlingstillfället max 15 grader. - Vindhastighet max 3 m/s. - Behandling får endast ske mellan kl 18 och 03. OBS! Vid behandling mellan sådd och uppkomst krävs god markfukt, väl myllat utsäde, bra struktur för god effekt.
Denna strategi fungerar även mot:
  ÅkerbindaBaldersbråFörgätmigejLommeNävaPenningörtPlisterSnärjmåraTrampörtVåtarvVeronikaVitgröeSpillrapsVallmoRenkavle

+

VISA MER